Директор

Поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності здійснюється Директором, який обирається Загальними зборами, здійснює керівництво діяльністю Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи.

Директор Фонду обирається  Загальними зборами та є підзвітним Загальним зборам. Директор Фонду представляє Фонд без довіреності в органах державної влади та управління, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності з питань, віднесених до його компетенції.

Директору належить право першого підпису на усіх фінансових документах, відкриття та закриття рахунків у банках та інших фінансово-кредитних установах, право укладання угод від імені Фонду.

До компетенції Директора належить:

—  скликання Загальних зборів учасників Фонду;

—  затвердження річних планів роботи Фонду, проектів кошторису, а також порядку витрачання коштів;

— затвердження локальних нормативно-правових актів Фонду, інших внутрішніх документів, що необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Фонду;

— прийняття рішення про надання благодійної допомоги;

— затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки Фонду;

— здійснення інших повноважень, що визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

— організація поточної діяльності Фонду з виконання його статутних Фонду;

— здійснення поточного керівництва діяльністю Фонду, оперативного управління майном та коштами Фонду;

— практичне виконання рішень Загальних Зборів;

— прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб, що бажають бути прийнятими в учасники Фонду;

— видання довіреностей;

— укладання від імені Фонду договорів (угод);

— має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та інших державних установ та органів;

— відкриття та закриття рахунків в банківських та інших фінансово-кредитних установах

— організація збору благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

—  прийняття рішення про надання разової благодійної допомоги із зазначенням набувачів благодійної допомоги Фонду у межах суми до 10 000 грн та підписання відповідних наказів;

— інші повноваження, що випливають зі Статуту або делеговані Директору.

Автобіографія

direktor-fondФедіна (Дедученко) Юлія Пилипівна народилась 10 липня 1983 року в  с.м.т. Петропавлівка Дніпропетровської області, в сім’ї вчителів.

1989 рік поступила до першого класу Дмитрівської середньої школи Петропавлівського району, Дніпропетровської області.

1998 рік закінчила 9 класів і стала студенткою  Дніпропетровського транспортно-економічного технікуму за фахом юрист.

Активно приймала участь у художній самодіяльності, змаганнях, олімпіадах, не була осторонь громадського життя. Була старостою класу, секретарем гуртожитку, членом студради технікуму.

2000 р. екстерном закінчила Дмитрівську середню школу (з відзнакою).

2001 – 2002 рр. голова комітету у справах сім’ї та молоді Дніпропетровської транспортно-економічного технікуму.

2001-2002 р. стипендіат імені Президента України.

2002 р. закінчила  з відзнакою Дніпропетровський транспортно-економічний технікум, стала студенткою Національної юридичної академії  ім. Ярослава Мудрого та поступила на роботу юристом Управління економіки та соціального розвитку Жовтневої райради  м. Дніпропетровська.

01.10.02 — 01.03.04 рр.  юрист Управління економічного і соціального розвитку Жовтневого районного у місті Дніпропетровську ради.

01.10.02 — 01.03.04 рр. юрист Управління економічного і соціального розвитку Жовтневого районного у місті Дніпропетровську ради.

14.03.05 — 07.05 рр. провідний юрисконсульт Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Жовтневого райради м. Дніпропетровська.

Надавала допомогу  в оформленні та отриманні документів проблемним сім’ям, представляла їх інтереси перед третіми особами, займалася позовною і претензійною роботою, оформляла договори, здійснювала контроль за дотриманням законодавства в структурі.

02.03.04 — 13.03.05 рр. спеціаліст Центру соціальних служб Жовтневої у місті Дніпропетровську районної ради.

Керівник структурного підрозділу «Соціальний супровід неблагополучних сімей», керівник консультативного пункту в РАГСі і ВСШ №3.

07.2005 — 09.2005 рр.  юрисконсульт ТОВ «Тіно» (Холдингова компанія «Рекламне поле»).

09.2005 — 06. 2010 рр.  юрисконсульт ООО «НІР» (Холдингова компанія «Рекламне поле»).

06.2010 — 01.2011 рр. юрисконсульт «Дніпропетровського юридичного консалтингового центру».

02.2011- 01.2013 рр. юрисконсульт ТОВ «Слов’янський базар».

02.2014 р. – юрисконсульт ТОВ «Лідер Буд Інвест Груп».

24.02.2015 р. засновник юридичної компанії «AVGUR».

25.02.2015 р. директор Всеукраїнського благодійного фонду «Захисту та відродження України».

З 04.03.2016 року директор Всеукраїнського благодійного фонду «Ренесанс Юкрейн»

З 22.02.2017 року помічник-консультант депутата Амур-Нижгьодніпровської районної у м. Дніпрі ради Величко Олега Володимировича

Фото з технікуму

 • tehnikum
 • tehnikum1
 • tehnikum2

 

Жовтнева районна Рада

 • govtneva_rayonna_rada
 • govtneva_rayonna_rada1
 •  govtneva_rayonna_rada2

 

Центр соціальних служб для сім ї дітей та молоді

 • centr_socialnuh_slugb1
 • centr_socialnuh_slugb1

 • zorya
 • harakteristika

 
Подяки Директору

 • gramota
 •  gramota1
 •  gramota2
 • gramota3
 • listovka
 •  listovka1
 •  listovka1
Статті
 • Інформаційний вісник Жовтневої районної ради 29.04.2005 р 001
 •  Інформаційний вісник Жовтневої районної ради 23.12.2004 р 001
 •  Днеппровская правда 27.03.1999 г 001
 •  молния 001
 • фото 001
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.