Ревізійна комісія

Контроль за діяльністю Фонду здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та учасників Наглядової Ради і обирається Загальними зборами у кількості не більше трьох осіб.

Директор Фонду не може бути учасником Наглядової ради. Наглядова рада скликається не менше двох разів на рік.

У засіданнях Наглядової ради може брати участь Директор із правом дорадчого голосу. Рішення Наглядової ради є обов’язковими для виконання Директором.

Голова Наглядової ради та її склад обирається Загальними зборами простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради скликає та веде засідання Наглядової ради, підписує її рішення.

 

До компетенції Наглядової ради належить:

— здійснення контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку Фонду;

— здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Фонду, призначених для здійснення благодійної діяльності;

— право вимагати від Директора надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих письмових пояснень.

За рішенням Загальних зборів для потреб статутних органів Фонду можуть утворюватися дорадчі та інші допоміжні органи, тимчасові та постійні. Положення про такі органи затверджуються Загальними зборами Фонду

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.