Законодавство

Нормативно-правова база
 • «Конституція України», 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР;
 • «Цивільний Кодекс України» (ВВР), 2003, NN 40-44,
 • «Сімейний Кодекс України» (ВВР), 2002, N 21-22
 • Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
 • Кодекс Адміністративного судочинства України від 06.07.2005 N 2747-IV;
 • Кодекс законів про працю України.
 • Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 07.2012 № 5073-VI
 • Закон України «Про волонтерську діяльність»
 • Закон України «Про гуманітарну допомогу» № 1192- XIY від 22.10.1999
 • Закон України » Про соціальні послуги » 19 червня 2003 року N 966-IV ;
 • Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
 • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;
 • Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»         № 2623- IY від 02.06.2006
 • Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375- VI ;
 • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та    дітей, позбавлених батьківського піклування» ВВ), 2005, N 6,
 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 № 2789-ІІІ;
 • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року № 2866- IV ;
 • Закон України «Про зайнятість населення» №5067- VI » Основи законодавства України про охорону здоров’я » від 19 .11.1992 1992 N 2801-XII ;
 • Закон України » Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам » від 16 листопада 2000 року N 2109-III ;
 • Закон України » Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні » 21 .03.1999 N 875-XII ;
 • Закон України » Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10 2005 N 2961- IV ;
 • Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ;
 • Закон України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 року № 1934-ХІІ;
 • Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-ХІІ;
 • Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу від 04.04.2006
 • Закон України «Статути Збройних Сил України» від 24 березня 1999 року № 548,549,550,551-XIV;
 • Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 2 березня 2005 року« Основи законодавства України про культуру» від 14.02.1992 № 2117- XII;
 • Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 № 2939-VI
 • Закон України “Про інформацію” від 13.01.2011 N 2938-VI
 • Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96-ВР
 • Закон України  “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI

 

Укази Президента України
 • «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», 10 грудня 2008 року № 1153/2008;
 • «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», 25 січня 2012 року № 33 (зі змінами від 18 травня 2012 року № 333);
 • «Про Положення про територіальну оборону України», 2 вересня 2013 року, № 471/2013.

 

Постанови Кабінету Міністрів України
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім`ями , дітьми та молоддю» від 27.08.2004 № 1126;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1189 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України № 1125, № 1126».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Положення про прийомну сім’ю»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян військової служби та із служба осіб рядового і начальницького складу», 12 червня 2013 року № 413.
 • Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції Затверджений Наказом Міністерства фінансів України 30.10.2014  № 1089
          
Накази Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту:
 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 №450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах»;
 • Наказ Мінсім`ямолодьспорту від 06.08.2007 № 2778/416 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах»;
 • спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтранспорту, МВС та Держдепартаменту з питань виконання покарань від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах»;
 • Спільний наказ Держкомсім’їмолоді, МВС, МОН, МОЗ від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»;
 • Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту та МВС від 07.09.2009 № 3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї»;
 • Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту і МОЗ від 22.10.2004 № 625/510 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для молоді із закладами охорони здоров’я з питань запобігання ранньому соціальному сирітству»;
 • Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 23.09.2009 № 3357 «Про затвердження порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих сімей дитячого типу»;
 • Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 25.09.2009 № 3385 «Про затвердження порядку взаємодії центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі становлення опіки та піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»;
 • Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерство охорони здоровя, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство внутрішніх справ України від 01.06.2012 №329/409/652/502 «Про порядок взаємодії місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».
 • Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту та МОЗ від 17.04.2006 № 1209/228 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги та соціальних послуг дітям та молоді»;
 • Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту та МОЗ від 17.11.2006 № 3925/760 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо різних аспектів профілактики ВІЛ/СНІДу»;
 • Спільний наказ Мінсім’ямолодьспорту і МОН від 28.09.2007 № 3455/853 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації»;
 • Спільний наказ Держдепартаменту з питань виконання покарань, Мінсім’ямолодьспорту від 28.10.2008 № 288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково».

 

 Накази Міністра оборони України
 • «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», 11 червня 2008 року № 260;
 • «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», 14 серпня 2008 року № 402;
 • «Про затвердження тимчасового переліку військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового і сержантського складу та військовослужбовців-жінок, цивільних спеціальностей військовозобов’язаних і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців», 2 грудня 2008 року № 400/дск;
 • «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», 10 квітня 2009 року № 170 ;
 • «Про затвердження Положення про кадрові органи Збройних Сил України та Типових нормативів утримання кадрових органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ, організацій», 5 червня 2009 року № 301;
 • «Про затвердження Переліків військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу», 20 червня 2012 року № 412/дск.

 

Накази начальника Генерального штабу
 • «Про затвердження Переліку службової інформації Збройних Силах України», 20 вересня 2011 року № 180;
 • «Про затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Силах України», 16 вересня 2013 року № 200 .

 

Директиви начальника Генерального штабу
 • «Про затвердження Табеля термінових донесень Збройних Сил України з кадрових питань та підготовки військових фахівців», 6 березня 2014 № ДГШ — 6;
 • «Про організацію комплектування Збройних Сил України рядовим, сержантським та старшинським складом у 2013 році», 14 лютого 2013 року № ДГШ-1.

 

 Методичні рекомендації
 • Методичні рекомендації щодо порядку організації відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом у Збройних Силах України затверджені начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України 11 жовтня 2013 року № 18097/С;
 • Методичні рекомендації з порядку організації підготовки документів до прийняття кадрових рішень кадровими органами Збройних Силах України затверджені начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України 21 березня 2013 року № 5147/С;

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.